Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Gairm ar aighneachtaí: Ráiteas Straitéise 2016 – 2019

An chúis taobh thiar den chomhairliúchán
Tá an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil ag ullmhú a Ráiteas Straitéise don tréimhse trí bliana 2016 – 2019.  Feidhmeoidh Ráiteas Straitéise nua na Roinne mar chreat dá cuid oibre le linn an tréimhse trí bliana. Is féidir teacht ar an Ráiteas Straitéise reatha ag na doiciméid nasc thíos.

Conas páirt a ghlacadh?
Lorgaíonn an Roinn aighneachtaí maidir len a Ráiteas Straitéise roimh am scoir gnó ar an Aoine, 2 Meán Fómhair 2016.

Submission Return Details 

Ba chóir aighneachtaí a sheoladh de ríomhphost chuig: strategy@housing.gov.ie nó iad a chur i scríbhinn chuig:

Ráiteas Straitéise
Aonad um Thacaíocht Straitéiseach agus Gnó
An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil
Bóthar an Bhaile Nua
Y35 AP90

Do chuid tuaraimí
Tabhair dá n-aire go bhfoilseofar go poiblí, ar mhaithe le trédhearcacht, gach aighneacht scríofa faighte ar shuíomh gréasáin na Roinne Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil i ndiaidh Dé hAoine, 2 Meán Fómhair 2016.

Category 

Status History

Status - Closed
Open 
Tuesday, August 2, 2016
Closing 
Friday, September 2, 2016
Concluded 
Thursday, January 12, 2017