Public Consultation Responses for Gairm ar aighneachtaí: Ráiteas Straitéise 2016 – 2019