Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Uisce Éireann

Ón 1 Eanáir 2014 i leith, tá Uisce Éireann ag feidhmiú mar fhóntas uisce náisiúnta na tíre, a bhfuil de fhreagracht air seirbhísí uisce agus fuíolluisce a sholáthar do thithe agus do ghnólachtaí atá ceangailte leis an gcóras uisce poiblí. Is é Uisce Éireann freisin atá freagrach as an mbonneagar uisce agus fuíolluisce poiblí a sholáthar agus a chothabháil. Tá Uisce Éireann faoi úinéireacht phoiblí.

Tá tuilleadh eolais le fáil tríd an nasc Cuairt ar Uisce Éireann.

Faoin socrú maidir le ‘muinín agus soláthairtí’ a comhaontaíodh idir an Rialtas agus Fianna Fáil, tá an Rialtas tiomanta do chomhlacht comhairleach seachtrach a chur ar bun chun muinín an phobail as Uisce Éireann a threisiú. Cuirfidh an comhlacht comhairleach seachtrach comhairle ar an Rialtas i dtaca le bearta chun trédhearcacht agus cuntasacht Uisce Éireann a fheabhsú. Foilseoidh sé a chomhairle agus cuirfidh sé tuarascálacha ráithiúla ar fáil do choiste de chuid an Oireachtais mar gheall ar fheidhmíocht Uisce Éireann ó thaobh a phlean ghnó 2014-2021 a chur chun feidhme.