Treoircháipéisí Teicniúla

Technical Guidance Documents - Display of all docs

Foilsítear Treoracha Teicniúla a chuimsítear le gach cuid de na Rialacháin Foirgníochta, agus léiríonn na treoracha sin conas riachtanais na coda ábhartha a chomhlíonadh go praiticiúil.

Má chloítear leis an gcur chuige arna leagan síos sa Treoir Theicniúil, is fianaise é sin go bhfuiltear ag comhlíonadh riachtanais na coda ábhartha de na Rialacháin Foirgníochta. Is ar dhearthóirí, tógálaithe agus úinéirí na bhfoirgneamh atá an phríomhfhreagracht as riachtanais na Rialachán Foirgníochta a chomhlíonadh.

• Doiciméad maidir le Treoir Theicniúil B - Sábháilteacht Dóiteáin

Doiciméad maidir le Treoir Theicniúil B - Sábháilteacht Dóiteáin - Iimleabhar 2 Tithe Cónaithe

Doiciméad maidir le Treoir Theicniúil C - Ullmhú Láithreáin agus Friotaíocht in aghaidh Taise

Doiciméad Treorach Teicniúil H – Diúscairt Draenála agus Fuíolluisce

• Doiciméad Treorach Teicniúil K - Staighrí, Dréimirí, Rampaí agus Gardaí

Treoircháipéis Theicniúil L – Breosla agus Fuinneamh a Chaomhnú– Áitribh Chónaithe

Treoircháipéis Theicniúil L - Breosla agus Fuinneamh a Chaomhnú (Foirgnimh seachas áitribh chónaithe)