Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Osclaíonn na tAire Conveney Leabharlann Chnoc na Chuilinn i gCnoc na hAoine, Corcaigh.

Published on Monday, 19 Sep 2016
Minister Simon Coveney

Rinne Simon Coveney, T.D., an tAire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil leabharlann úr úrscothach a oscailt go hoifigiúil inniu (19/09/2016) ag Cnoc na Chuilinn i gCnoc na hAoine, Corcaigh.

D’infheistigh an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil €1.5 milliún sa tionscadal mar chuid de thiomantas leanúnach an Rialtais do fheabhas a chur ar shaoráidí leabharlainne ar fud na tíre.  Agus aitheantas á thabhairt aige don tábhacht a bhaineann leis an rialtas áitiúil agus an rialtas lárnach a bheith ag obair le chéile chun seirbhísí áitiúla a sholáthar, shonraigh an tAire tionscadal Chomhairle Cathrach Chorcaí ag rá “Gan tiomantas Chomhairle Cathrach Chorcaí don tionscadal agus a hinfheistíocht de thart ar €2.5 milliún, ní bheimis anseo inniu ag oscailt an tsaoráid phobail iontach seo.”

Arna dhearadh ag ailtirí Chomhairle Cathrach Chorcaí, tháinig an leabharlann saincheaptha úr sa dara háit i nGradaim Ailtireachta na hÉireann 2016 – Gradam Rogha an Phobail de chuid an RIAI.  Freastalóidh sé ar thart ar 6,600 líon tí i bhfo-bhailte iarthuaisceart Chathair Chorcaí, go sonrach ceantar Chnoc an Chuilinn/Chnoc na hAoine, Gharrán na mBráthar/Pháirc na hEaglaise, Thobar Rí an Domhnaigh, an Chloichín agus i bpurláin iarthuaisceart na cathrach.

Dúirt na tAire “Cruthaíonn ár leabharlanna poiblí deiseanna iontacha do na pobail ar a bhfreastalaíonn siad.  Leis an tsaoráid iontach seo réadaítear an acmhainneacht agus an gealltanas de sheirbhís leabharlainne nua-aimseartha atá ag teacht chun cinn.”

DEIREADH

Category 
Sub topic