Printer-friendly versionPrinter-friendly version

An tSeachtain Náisiúnta um Shábháil Teacht Doiteáin

Published on Monday, 03 Oct 2016
Stop Fire logo

Rinne an tUasal Richard Bruton, T.D., an tAire Oideachais agus Scileanna (3 Deireadh Fómhair) An tSeachtain Náisiúnta um Shábháilteacht Dóiteáin a lainseáil go hoifigiúil in Ionad Oiliúna Bhriogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath in Institiúid Uí Bhriain, Marino, Baile Átha Cliath 3.

Baineann an tSeachtain um Shábháilteacht Dóiteáin, 3 - 10 Deireadh Fómhair, arna reáchtáil i gcomhar le Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála Thuaisceart Éireann, le feabhas a chur ar shábháilteacht dóiteáin, go háirithe sa bhaile. Is é téama na bliana seo don tSeachtain um Shábháilteacht Dóiteáin “CUIR STOP le Dóiteáin – Sábhálann Aláraim Dheataigh a Oibríonn Beatha Daoine”. Dírítear i bhfeachtas na bliana seo ar theaghlaigh nach bhfuil aláraim dheataigh feistithe acu agus spreagtar gach duine ann lena chinntiú go bhfuil na haláraim dheataigh ar fad ag oibriú go maith.

Rinne an tAire tagairt do théama na bliana seo don tSeachtain um Shábháilteacht Dóiteáin “CUIR STOP le Dóiteáin – Sábhálann Aláraim Dheataigh a Oibríonn Beatha Daoine” agus dúirt sé “ní leor aláraim dheataigh a fheistiú go díreach, ach caithfidh siad a bheith ag oibriú go maith fosta.”

“Go tragóideach, ar an meán, faigheann 36 duine in Éirinn bás gach bliain mar thoradh ar dhóiteán. Baineann dóiteáin tí le formhór na mbásanna le dóiteáin” a dúirt an tAire chomh maith. Tá daoine an-óg agus daoine scothaosta go háirithe leochaileach agus is iad na grúpaí sin a a bhíonn i gceist i mbeagnach leath de na básanna baile. “Toisc go bhfuil tithe ann fós nach bhfuil aláraim dheataigh ar bith iontu, ní mór dúinn feasacht an phobail a choimeád maidir leis an ngá le haláraim dheataigh a shuiteáil. Faigheann an chuid is mó de na daoine a fhaigheann bás i ndóiteáin, bás ó ionanálú deataigh agus ní ó dhó agus is féidir bás a fháil ó ionanálú deataigh i gcionn 3 nóiméad go díreach” a dúirt an tAire. D’iarr an tAire ar bhaill teaghlaigh, daoine muinteartha agus cairde daoine leochaileacha a chinntiú go bhfuil siad cosanta i gcoinne an riosca dóiteáin.

Cé go bhfuil an tSeachtain um Shábháilteacht Dóiteáin ina tús le dianfheachtas fógraíochta na meán a bheidh á reáchtáil go dtí an t-earrach, tá sé ríthábhachtach go ndéantar feasacht an phobail maidir leis na contúirtí a bhaineann le dóiteáin a choimeád i rith na bliana.

Nótaí do na heagarthóirí

Tá an tSeachtain um Shábháilteacht Dóiteáin (3 - 10 Deireadh Fómhair) á reáchtáil i gcomhar le Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála Thuaisceart Éireann agus baineann sé le feabhas a chur ar shábháilteacht dóiteáin. Is é an téama a roghnaíodh don bhliain seo “CUIR STOP le Dóiteáin – Sábhálann Aláraim Dheataigh a Oibríonn Beatha Daoine”.

Tá an tseachtain seo an-tábhachtach i bhféilire na seirbhísí dóiteáin ar fud an domhain. D’fhás an tSeachtain um Shábháilteacht Dóiteáin as Tine Mhór Chicago, a tharla an 8 Deireadh Fómhair, 1871.

D’fhógair an t-iar-Uachtarán, Calvin Coolidge an chéad Seachtain Náisiúnta um Chosc Dóiteán i 1925 i gcuimhne orthu siúd a fuair bás sa dóiteán sin. Ó sin i leith, i dtús mhí Dheireadh Fómhair, tá sí á sonrú gach bliain i dtíortha ar fud an domhain. 145 bliain ina dhiaidh sin, tá an teachtaireacht a bhaineann le cosc dóiteán agus sábháilteacht dóiteáin chomh ábhartha inniu is mar a bhí sí riamh.

 Is iad seo a leanas na teachtaireachtaí tábhachtacha atá le cur in iúl:

  • tá tithe ann fós nach bhfuil aláraim dheataigh ar bith iontu.
  • faigheann an chuid is mó de na daoine a fhaigheann bás i ndóiteáin, bás ó ionanálú deataigh agus ní ó dhó agus is féidir bás a fháil ó ionanálú deataigh i gcionn 3 nóiméad go díreach.
  • an tábhacht a bhaineann le réidh a fháil go sábháilte le hábhair caitheamh tobac i ndiaidh iad a úsáid, go háirithe ag am luí.
  • níor cheart dearmad a dhéanamh de na baill leochaileacha inár bpobal.
  • níor cheart go nglacadh gnáthsheiceáil sábháilteachta dóiteáin ach cúpla nóiméad go díreach ach thiocfadh leis an difear idir bás agus beatha a dhéanamh.
  • plean éalaithe dóiteáin a bheith agat, é a theagasc do do theaghlach agus é a chleachtadh go rialta.

Tá an feachtas fógraíochta teilifíse agus raidió don tSeachtain um Shábháilteacht Dóiteáin á urrú i gcomhar le Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála Thuaisceart Éireann. Tús atá ann le dianfheachtas fógraíochta na meán a bheidh á reáchtáil i rith mhíonna an gheimhridh go dtí an t-earrach.

Is féidir leis an bpobal faisnéis ar shábháilteacht dóiteáin a rochtain ar an suíomh gréasáin thíos.

Tuilleadh eolais:

http://www.firesafetyweek.ie/

http://www.facebook.com/firesafety.ie

http://www.twitter.com/firesafetyire