Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Cuireann an tAire Coveney fáilte roimh an gCinneadh maidir leis an tSaoráid Easpa Dídine ag Halla na gCarraeirí, Sráid Phroinséis, Baile Átha Cliath 8

Published on Friday, 16 Dec 2016
Rebuilding Ireland logo

Chuir an tAire Tithíochta, Pleanála, Pobail & Áitiúil Rialtas, an tUasal. Simon Coveney,T.D., fáilte inniu (16 Nollaig, 2016) roimh chinneadh na Cúirte an bac ar Chóiríocht Éigeandála ar Shráid Phroinséis a thógáil. Críochnóidh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath na hoibreacha anois ar an áitreabh sin agus beidh an foirgneamh áitithe acu roimh an Nollaig.

“Dea-scéala is ea seo agus ciallaíonn sé go mbeidh na trí shaoráid úra ag Cé Ellis, Sráid na Breataine Bheag agus Sráid Phroinséis i bhfeidhm go hiomlán dóibh siúd a mbeidh siad de dhíth orthu thar thréimhse na Nollag”, a dúirt an tAire Coveney.

Osclaíodh dhá shaoráidí úra an tseachtain seo caite cheana. Cuirfear tacaíocht ar fáil leis an tsaoráid úr ag Cé Ellis do 70 duine.

Soláthrófar tacaíocht i Sráid na Breataine Bheag do 75 duine. 

Éascófar 65 duine i Halla na gCarraeirí. Ar an iomlán cuirtear 210 leaba úr breise isteach sa chóras. Chomh maith leis sin tá 20 leaba ar fáil lena n-úsáid le linn dálaí adhaimsire, ar fáil ón gCosaint Shibhialta.

Déantar áireamh oifigiúil na gcodlatán gan dídean i Réigiún Bhaile Átha Cliath dhá uair sa bhliain (Aibreán agus Samhain) agus gabhtar líon na ndaoine a chodlaíonn amuigh ar oíche faoi leith.Dhearbhaigh an DRHE go raibh 142 duine ar a laghad ina gcodladh amuigh ar fud Réigiún Bhaile Átha Cliath ar an 22 Samhain.

Freastalóidh an 210 leaba orthu siúd atá ina gcodladh amuigh faoi láthair agus cuirfidh sé acmhainn bhreise ar fáil do dhuine ar bith a bhféadfadh cúnamh a bheith ag teastáil uathu.

Beidh an t-ábhar ar ais sa chúirt le haghaidh éisteacht iomlán i mí Eanáir 2017.

DEIREADH