Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Earcaíocht - Oifigigh Seirbhíse

Published on Thursday, 09 Feb 2017
Dept Housing logo

Tá an Roinn Tithíochta, Pleanáil, Pobail agus Rialtais Áitiúil ag iarraidh Oifigigh Seirbhíse a earcú ina gcuid oifigí i mBaile Átha Cliath (lonnaithe i dTeach an Chustaim, Baile Átha Cliath 1 agus i gceanncheathrú Met Éireann, Glas Naíon, Baile Átha Cliath 9) agus i Loch Garman.

Beidh an t-Oifigeach Seirbhíse freagrach as réimse dualgais a bhaineann le riaradh éifeachtach oifigí na Roinne  (lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do réimse oibre a bhaineann le bailiúchán, sórtáil agus seachadadh poist, le dualgaisí slándála, le dualgaisí fáiltithe agus le cothabháil ghinearálta foirgneamh).

Tá sonraí breise lena n-áirítear leabhrán eolais agus an fhoirm iarratais ar fáil ar ár leathanach earcaíochta.

Tabhair faoi deara go bhfuil an spriocdháta le haghaidh iarratas 1 Márta 2017

Category 
Topic