Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Seolann Coveney comhairliúchán poiblí ar Chlár Gníomhaíochta na hÉireann maidir le Níotráití

Published on Thursday, 02 Mar 2017
Minister Simon Coveney

D’fhógair an tAire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil, Simon Coveney T.D., tús inniu (2 Márta 2017) le comhairliúcháin poiblí i dtaca leis an athbhreithniú ar Chlár Gníomhaíochta na hÉireann maidir le Níotráití. Tá an comhairliúchán poiblí á seoladh le chéile ag an tAire Coveney agus ag an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D.

Tá Clár Gníomhaíochta na hÉireann maidir le Níotráití curtha i bhfeidhm ag Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Deachleachtais  Talmhaíochta ar son Uisce a Chosaint) 2014 (arna leasú). Tá beartais faoi leith sna Rialacháin chun uisce dromchla agus screamhuisce a chosaint ó thruailliú cothaitheach a thagann ó fhoinsí talmhaíochta. I gcomhréir leis an Treoir Níotráití ní mór athbhreithniú a dhéanamh ar na Rialacháin i mbliana.

Dúirt an tAire Coveney agus é ag seoladh an próiseas comhairliúcháin: “Is tosaíocht mhór náisiúnta í an cháilíocht uisce a chosaint agus a chaomhnú agus tá ról tábhachtach ag Clár Gníomhaíochta na hÉireann maidir le Níotráití í seo a bhaint amach. Tugann an t-athbhreithniú seo deis dúinn cinntiú go bhfuil an Clár ag tacú leis an sprioc seo ar an mbonn is éifeachtaí agus is féidir”.  

Is céim thábhachtach í an t-athbhreithniú seo in ullmhúcháin na rialacháin a bheidh mar bhonn agus mar thaca ar an gceathrú Clár Gníomhaíochta maidir le Níotráití a leanfaidh i bhfeidhm go dtí 2021.

Dúirt an tAire freisin: “Táim ag súil le cloisint ó réimse leathan de pháirtithe leasmhara le linn an phróisis tábhachtach seo”.

Is é an dáta deiridh le haghaidh aighneachtaí a fháil ná 28 Aibreán 2017. Is féidir an doiciméad comhairliúcháin a íoslódáil ó shuíomhanna na ranna ag www.housing.gov.ie agus www.agriculture.gov.ie. Is féidir cóipeanna crua a fháil ach iad a iarraidh ón Rannóg Cáilíochta Uisce, An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail & Rialtais Áitiúil, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, teil: 053 9117487, r-phost: waterquality@housing.gov.ie.

CRÍOCH

Category 
Topic 
Sub topic