Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Ionad Cuairteoirí Theach an Chustaim - Sonraí faoin taispeántas

Tá Ionad Cuairteoirí Theach an Chustaim dúnta faoi láthair ar chúiseanna oibríochtúla. Mar sin féin, tá sé i gceist go ndéanfaí é a athfhorbairt agus a uasghrádú mar phríomhthionscadal oidhreachta de chuid Deich mBliana de Chomóradh Céad Bliain chun 100 bliain a mharú ó dódh Teach an Chustaim an 25 Bealtaine, 1921.

Is iad seo na ceithre phríomhghné den taispeántas –

  • I seomra ‘aimsire’ Met Éireann, iniúchtar forbairt na meitéareolaíochta eolaíche in Éirinn. Cuirtear díriú ar leith ar aimsir Sheachtain na Cásca, 1916, agus ar an aimsir an 25 Bealtaine 1921, an lá a rinneadh ionsaí ar Theach an Chustaim.  Leagtar béim ann ar thiomantas daingean na bhfaisnéiseoirí aimsire a ghlac léamha aimsire gach lá, i dtosca fíordhoiligh in amanna.
     
  • Teach an Chustaim agus 1916, ina n-áirítear scéal roinnt ball foirne Rialtais Áitiúil a briseadh as a bpost as páirt a ghlacadh san Éirí Amach, bailiúchán Bhiúró na Staire Míleata de ráitis a thug príosúnaigh i dTeach an Chustaim tar éis an Éirí Amach, agus gníomhaíocht i gcóngar Theach an Chustaim le linn an Éirí Amach.
     
  • Gandon, ina n-insítear scéal James Gandon, ailtire, agus ina bpléitear tógáil Theach an Chustaim.
     
  • Tine Theach an Chustaim 1921, ina bpléitear imeachtaí an 25 Bealtaine 1921 agus an t-athchóiriú a rinneadh ina dhiaidh.