Printer-friendly versionPrinter-friendly version

An t-Aire English ar cuairt chuig súiomh an leabharlann nua i mBaile Átha Í

Published on Wednesday, 03 May 2017
Aire Stáit Damien English TD

Thug an tAire English cuairt ar Bhaile Átha Í inniú [3 Bealtaine] chun gach rath a ghuí ar thosach na n-oibreacha chun saoráid leabharlainne pobail nua-aimseartha a bhfuil an-ghá léi a sheachadadh.

Cheannaigh Comhairle Contae Chill Dara an séipéal agus na tailte cóngaracha ón Ord Doiminiceach agus tá athúsáid an iarshéipéil á chur ar aghaidh anois acu mar leabharlann phobail úrscothach.

Dearadh an leabharlann chun freastal ar riachtanais shuntasacha agus éagsúla shaoránaigh Bhaile Átha Í agus na bplúrán mórthimpeall agus feidhmeoidh sí mar mhol acmhainní oideachais, cultúrtha, faisnéise agus rannpháirtíochta sibhialta. Agus í suite i lár bhaile Bhaile Átha Í, meastar gur shuíomh foirfe é an láithreán don tionscadal nuálach leabharlainne seo toisc go dtairgeann sé méid agus scóip iontach le haghaidh seirbhís leabharlainne agus pobail ilghnéitheach. Tugadh an tAire English thart timpeall spásanna inmheánacha na leabharlainne, an t-urlár talún atá thart ar 880 m2 . Forbrófar an leibhéal idirurláir 90m2 chomh maith mar spás breise do léitheoireacht caitheamh aimsire agus do staidéar. Ghlac an tAire an deis chomh maith leis an uasghrádú ar an mbunfhoirgneamh prióireachta a ndearnadh soláthar tithíochta ardchaighdeáin de faoi bhainistíocht Iontaobhas Peter McVerry a fheiceáil dó féin.

Chuir an tAire English a thacaíocht do chéim a haon den fhorbairt in iúl lena mbogfar an leabharlann go dtí ceantar a bheidh forbartha go hiomlán i gcomhthéacs tithíochta agus taitneamhachta. Déanfar athghiniúint an láir bhaile seo atá ainmnithe mar ‘Cheantar de Shaintréith Dhoiminiceach’ i bPlean Forbartha an Bhaile a fheabhsú le soláthar na saoráide leabharlainne nua-aimseartha, taitneamhachtaí caitheamh aimsire agus forbairtí tithíochta. Le hathlonnú na leabharlainne reatha ó halla an bhaile éascófar an méadú ar Ionad Oidhreachta Bhaile Átha Í, ar dtugadh stádas Músaeim dó le déanaí.

Category 
Sub topic