Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Coimisiún Eorpach - Comhairleoireacht Phoiblí ar Thionscnamh Eorpach na Saoránach

Tá glaoch ar aiseolas seolta ag an gCoimisiún Eorpach maidir le leasú a dhéanamh níos déanaí i mbliana ar Thionscnamh Eorpach na Saoránach - a ligeann do 1 mhilliún saoránach reachtaíocht nua AE a éileamh. Tá an Coimisiún ag lorg tuairimí ó shaoránaigh agus ó pháirtithe leasmhara maidir leis an mbealach is fearr a bhféadfaí spriocanna a bhaint amach - rannpháirteacht saoránach a chothú agus an tAontas Eorpach a thabhairt níos gaire do shaoránaigh. Beidh an chomhairleoireacht ar bun go dtí an an 16ú Lúnasa 2017. Chun tuilleadh eolais a fháil ar Thionscnamh Eorpach na Saoránach agus chun páirt a ghlacadh sa gcomhairleoireacht, féach an nasc thíos.

Comhairleoireacht Phoiblí ar Thionscnamh Eorpach na Saoránach

Category 
Topic 

Status History

Status - Closed
 
Closing 
Wednesday, August 16, 2017