Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Formheasann an tAire 70 Teach Mearthógtha sa bhreis i gCathair Bhaile Átha Cliath

Published on Monday, 31 Jul 2017
Rebuilding Ireland logo

D’fhormheas Eoghan Murphy TD, an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, tógáil 70 teach mearsholáthair i dtrí láthair i gCathair Bhaile Átha Cliath inniu (an 31 Iúil 2017).  Tógfar na tithe i nGort na Silíní, Baile Formaid (53 aonad) agus i bPáirc Ráth Bhile (13 aonad) agus i gCéide Bhruach na Coille (4 aonad), Fionnghlas. 

Beidh na tithe comhdhéanta de 39 n-aonad trí sheomra leapa agus 31 aonad dhá sheomra leapa. Beidh siad ina n-áit chónaithe do suas le 320 duine a dteastaíonn cóiríocht go géar uathu.

Tá cistiú is fiú €15.3 milliún á chur ar fáil ag an Aire Murphy don tionscadal, rud lena n-áireofar bonneagar bóthair, seirbhísí agus saoráidí pobail atá feabhsaithe.  Táthar ag súil leis go ndéanfar na chéad aonaid a sholáthar agus a chur i gcrích faoi dheireadh na bliana agus go gcuirfear an tionscadal i gcrích go luath sa bhliain 2018.

D’fháiltigh an tAire Murphy roimh na hiarrachtaí atá á ndéanamh ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath chun aghaidh a thabhairt ar fhadhb na heaspa dídine go práinneach. Dúirt sé gurb é atá san “aidhm uileghabhálach atá le hAtógáil Éireann ná soláthar tithíochta a bhrostú chun freastal ar na riachtanais tithíochta atá ag daoine aonair agus ag teaghlaigh.  Má bhaintear soláthar brostaithe amach, cuirfear leis na príomhchuspóirí um dhul i ngleic leis an líon do-ghlactha teaghlach atá ina gcónaí i gcóiríocht éigeandála”.

CRÍOCH