Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Ráiteas i ndiaidh an chruinnithe idir-rannach ar thuilte Dhún na nGall

Published on Friday, 25 Aug 2017
Dept Housing logo

Reáchtáladh cruinniú idir-rannach inniu (25 Lúnasa 2017) chun na bearta a socraíodh chun dul i ngleic le tuilte i gceantar i nDún na nGall agus ar an dul chun cinn atá déanta ina leith a phlé. Cé go bhfuil teagmháil rialta agus leanúnach idir na Ranna agus na gníomhaireachtaí ó aimsir na dtuilte, deis a bhí sa lá inniu acu teacht le chéile go foirmiúil chun freagairt na ranna rialtais agus na ngníomhaireachtaí a phlé. D'fhreastail na hAirí Damian English agus Kevin Boxer Moran ar an gcruinniú agus ba é an tUasal Sean Hogan, Stiúrthóir Náisiúnta Stiúrthóireacht Náisiúnta um Dóiteáin agus Bainistíocht Éigeandála a bhí ina chathaoirleach.

Tá na Ranna ag obair as lámh a chéile agus le Comhairle Chontae Dhún na nGall chun dul i ngleic leis na príomhfhadhbanna atá ag líonta tí agus ag gnólachtaí chomh maith le fadhbanna infreastruchtúir a bhaineann le bóithre, droichid agus bealaí rochtana. Tugadh aitheantas le linn an chruinnithe do na hiarrachtaí atá á ndéanamh ag na pobail, ag na gníomhaireachtaí agus ag na Ranna atá ag déileáil  leis an scrios a rinne na tuilte ó lá go lá.   Tugadh gealltanas, go háirithe do Chomhairle Chontae Dhún na nGall, go mbeadh tacaíocht iomlán an Rialtais acu chun dul i ngleic leis an eachtra seo.  Dhearbhaigh an Roinn an gealltanas seo arís do Chomhairle Chontae Dhún na nGall inniu.

Tá roinnt foinsí cúnaimh ar fáil dóibhsean atá buailte. Ar an gcéad dul síos, cuirfear scéim tacaíochta  daonnúil éigeandála ar fáil do ghnólachtaí beaga, d'eagraíochtaí pobail, deonacha agus spóirt chun dul i ngleic le scrios na dtuilte. Beidh an leagan amach céanna ar an scéim seo agus a bhí ar an gceann a cuireadh i bhfeidhm tar éis thuilte an gheimhridh 2015/16. Tá Cumann na Croise Deirge sásta an scéim a riar le maoiniú a chuir an Rialtas láir ar fáil.

Tá tacaíocht airgeadais ar fáil freisin faoi Scéim um Chúnamh Daonnúil reatha na Roinne Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí.  Beidh an tacaíocht seo dírithe ar riachtanais láithreach na líonta tí atá buailte go dona ag na tuilte (ar nós éadaí agus bia) agus beidh a thuilleadh tacaíochta ar fáil sa mheántréimhse agus san fhadtréimhse (tacaíocht airgeadais le haghaidh earraí tithíochta agus deisiúchán struchtúrach) nuair a chuirfear tús leis an obair ghlantacháin.

Táthar ag cur comhairle ar dhaoine agus ar theaghlaigh a bhfuil cabhair uathu dul chuig an Ionad Intreo áitiúil, áit a mbeidh Foirne Sheirbhís Leasa Pobail na Roinne in ann cabhrú leo.   Le go mbeifear in ann cúnamh a chur fáil go tapa agus go héifeachtach, tá foireann curtha ag an Roinn sna hoifigí atá ag freastal ar na háiteanna is measa atá buailte, go háirithe Leithinis Inis Eoghain.

Tá Intreo ag iarraidh orthusan a dteastaíonn tacaíochtaí uathu dul chomh fada lena n-oifig, ach sa chás is nach féidir taisteal chuig na hoifigí is féidir teagmháil a dhéanamh le hoifig Intreo Bhun Cranncha ar (074)9364600 nó le hoifig Intreo Bhealach Féich ar (074)9130490.

Scéimeanna iad seo a bheidh ag freagairt don éileamh agus cuirfear an maoiniú atá ag teastáil ar fáil, de réir mar a éilítear é.

Ina theannta sin, moltar d'aon duine a bhfuil cúnamh uathu agus nach bhfuil teagmháil déanta acu fós leis an ngníomhaireacht nó Roinn chuí amhlaidh a dhéanamh. Is féidir teagmháil a dhéanamh le Comhairle Chontae Dhún na nGall ar 074 9153900 nó 074 9172288 le haghaidh cúnaimh.

CRÍOCH