Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Sábháilteacht Dóiteáin Oíche Shamhna 2017 - Ráiteas ón AireEnglish 27-10-2017

Published on Friday, 27 Oct 2017
Aire Stáit Damien English TD

Is am iontach spleodrach í Oíche Shamhna do pháistí agus do dhaoine fásta araon ach is iomaí sin priacal dóiteáin ag dul leis an bhféile.

Bíonn ar na Seirbhísí Dóiteáin freastal ar líon teagmhas, lena n-áirítear tinte cnámh, atá ag dul i méid, ag an am seo den bhliain. Tá tinte cnámh thar a bheith dainséarach agus is féidir le daoine drochghortú a fháil de bharr ábhair ghuaiseacha a lasadh.

Mar sin Oíche Shamhna seo táim ag iarraidh ar dhaoine smaoineamh ar a sábháilteacht féin agus ar shábháilteacht daoine eile trí bhreis cúraim a dhéanamh. Ní hionann a bheith cúramach agus easpa spóirt is spraoi ach ciallaíonn sé roinnt bearta simplí a chur san áireamh.

Ach go háirithe, táim ag iarraidh ar dhaoine:

  • Gan freastal ach ar imeachtaí eagraithe, sábháilte, dleathacha, atá faoi mhaoirseacht i do cheantar
  • Fanacht siar achar sábháilte ó thinte cnámh agus ó thinte ealaíne agus aird a thabhairt ar chomhairle lucht maoirseachta.
  • Úsáid a bhaint as coinnle a oibríonn ar chumhacht chadhnraí, más féidir.
  • Ná fág coinnle gan duine ina bhfeighil. Bíodh siad istigh i ngabhdáin shábháilte in áit nach mbeidh aon duine ag bualadh fúthu agus amach ó fhabraicí agus ó shéideáin.
  • Déan cinnte go bhfuil marc CE ar fheistis agus coinnigh amach iad ó lasracha gan cosaint.
  • Déan cinnte go dtuigeann páistí conas “stopadh, titim agus rolladh” a dhéanamh sa chás go mbéarfadh tine ar a gcuid éadaí
  • Coinnigh do chuid peataí laistigh
  • Déan tástáil ar aláraim dheataigh agus athraigh na cadhnraí iontu más gá.

Beannachtaí na Samhna daoibh ar fad!

DEIREADH