Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Corrthoghcháin an tSeanaid

Published on Wednesday, 14 Mar 2018
Dept Housing logo

Tá sé fógartha ag an Uas. Eoghan Ó Murchú, T.D., an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil go ndearna sé Ordaithe ag tabhairt treorach maidir le corrthoghcháin a reáchtáil chun an folúntas a fágadh sa Seanad nuair a chuaigh an Seanadóir Denis Landy agus Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh ar scor a líonadh.

Toghadh an Seanadóir Landy ó Fhó-Phainéal an Chomhlachtaí Ainmniúcháin den Phainéal Talmhaíochta in Olltoghchán an tSeanaid in Aibreán, 2016. Toghadh an Seanadóir Ó Clochartaigh ó Fhó-Phainéal an Oireachtas den Phainéal Talmhaíochta in Olltoghchán an tSeanaid in Aibreán, 2016.

An 27 Márta, 2018 ag meán lae an lá deiridh a ghlacfar le hainmniúcháin don chorrthoghchán.  Suífidh Ceann Comhairimh an tSeanaid don rialú ar ainmniúcháin an 6 Aibreán, 2018.  Eiseofar páipéir bhallóide an 13 Aibreán, 2018 agus dúnfar vótaíocht ag 11 a.m. an 27 Aibreán, 2018.

Is iad comhaltaí Dháil Éireann agus Seanad Éireann toghthóirí na chorrthoghcháin.

Category 
Topic 
Sub topic