Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Scéim Iasachta Tithíochta de chuid Atógáil na hÉireann

Morgáiste nua le tacaíocht airgid an Rialtais, do cheannaitheoirí céaduaire, atá san Iasacht Titíochta de chuid Atógáil na hÉireann.  Tá sé ar fáil ar fud na tíre ó gach údarás áitiúil ón 1ú Feabhra 2018.

Is féidir le ceannaitheoirí céaduaire incháilithe iarratas a dhéanamh le haghaidh Iasachta Tithíochta de chuid Atógáil na hÉireann chun réadmhaoin nua nó dara láimhe a cheannach, nó chun a dteach fhéin a thógáil. Gnáthmhorgáiste caipitil agus úsmhar is ea an iasacht a aisíoctar trí dhochar díreach ar bhonn míosúil.

Tuilleadh faisnéise

tuilleadh faisnéise agus mionsonraí iomlána ar chritéir incháilitheachta na hiasachta ar fáil ar an suíomh idirlín - Iasachta Tithíochta de chuid Atógáil na hÉireann.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Údaráis áitiúla a riarann Scéim Iasachta Tithíochta de chuid Atógáil na hÉireann. Má cheapann tú go bhfuil tú incháilithe agus gurbh acmhainn duit na haisíocaíochtaí ar an tsuim a chaithfidh tú a fháil ar iasacht, is féidir leat foirm iarratais le haghaidh Iasachta Tithíochta de chuid Atógáil na hÉireann a chomhlánú agus a chur faoi bhráid an údaráis áitiúil ábhartha. Is féidir an fhoirm iarratais a íoslódáil  ón suíomh idirlín -  Iasachta Tithíochta de chuid Atógáil na hÉireann.