Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Ráiteas ón Aire Paschal Donohoe agus ón Aire Eoghan Murphy tar éis cruinniú le comh-airí Rialtais chun an Plean Caipitil 10 mBliana agus an Creat Pleanála Náisiúnta atá geallta a phlé

Published on Tuesday, 06 Feb 2018
Minister Eoghan Murphy

Inniu, (Dé Luain, an 5 Feabhra) phléamar an Plean Caipitil 10 mBliana agus an Creat Pleanála Náisiúnta atá geallta lenár gcomh-airí Rialtais.

Leagfar amach fís 10 mbliana d'fhorbairt an bhonneagair chaipitil phoiblí sa Phlean Caipitil 10 mBliana, atá bunaithe ar thosaíochtaí infheistíochta straitéiseacha atá aitheanta ag gach Aire.

Foilseofar an Creat Pleanála Náisiúnta agus an Plean Caipitil 10 mBliana, le chéile, as seo go ceann roinnt seachtaine, an chéad uair a d'ullmhaigh Rialtas de chuid na hÉireann straitéisí pleanála agus infheistíochta comhleanúnacha ar bhonn fianaise chun riocht a chur ar ár dtír as seo go ceann 20+ bliain le go mbeidh sí ar an áit is mian linn í a bheith.

I gcroílár an Chreata Pleanála Náisiúnta agus an Phlean Caipitil 10 mBliana, tá gá le fás eacnamaíoch cothrom agus dul chun cinn sóisialta a chinntiú ar bhonn réigiúnach agus idir ceantair thuaithe agus uirbeacha in Éirinn. Cuireann an Plean Caipitil leis an bhfianaise atá ann ón athbhreithniú ar an bPlean Caipitil atá ann cheana agus ón measúnú sonrach ar chaighdeán bhonneagar poiblí na hÉireann mar atá faoi láthair agus an t-éileamh sa todhchaí, a foilsíodh i mí Mheán Fómhair. Léiríodh iontu seo roinnt earnálacha tábhachtacha mar thosaíochtaí d'infheistíocht, lena n-áirítear cúrsaí iompair, oideachais agus tithíochta.

Tá an Rialtas, agus é ag ceangal a straitéisí pleanála agus infheistíochta, ag iarraidh cur leis an nascacht agus an iomaíochas réigiúnach, an inbhuanaitheacht comhshaoil a fheabhsú agus Éire níos córa agus níos cothroime a thógáil, áit a mbeidh deis ag gach duine maireachtáil i bpobal láidir agus a lánacmhainneacht a bhaint amach.

Cruthóidh na straitéisí seo deiseanna nua chun pobal ar fud na tíre a athnuachan - áit ar féidir le pobail a bhfuil smaointe agus pleananna acu faoin mbealach is fearr chun croí agus taitneamhachtaí a gceantar a fhorbairt iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú do thionscadail athghiniúna. Is deis é seo dúinn uile fís dár dtír a chruthú agus a roinnt.

CRÍOCH