Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Osclaíonn an tAire Damien English forbairt 42 aonad ar an gCnoc Theas, Luimneach

Published on Friday, 27 Apr 2018
Aire Stáit Damien English TD

Thug an tUas. Damien English TD, an tAire Stáit ar a bhfuil freagracht speisialta i leith Tithíocht agus Forbairt Uirbeach, cuairt ar an gCnoc Theas i Luimneach inniu (an 27 Aibreán 2018) chun forbairt tithíochta nua 42 aonad a cistíodh faoi Scéim Athbheochana Luimnigh a oscailt go hoifigiúil. Tá an chéim seo mar chuid d’fhorbairt 80 aonad is fiú €18.5m atá beartaithe don limistéar. Tosófar ar na 38 n-aonad eile a sholáthar go luath.

Ag labhairt dó ag an seoladh, dúirt an tAire, “Cloch mhíle eile ar an gconair athbheochana is ea an fhorbairt seo agus tagann sí sna sála ar na 79 n-aonad a críochnaíodh ar Shráid an Tiarna Éadbhard anuraidh. Ar an iomlán, críochnaíodh 243 aonad nua agus athchóiríodh 561 cheann de thithe sóisialta agus de thithe príobháideacha faoi chlár rollach uasghráduithe teirmeacha ar fud na limistéar athbheochana. Tá fíordhifríocht á déanamh do shaol daoine dá bharr sin.” Ghuigh an tAire gach rath ar na tionóntaí nua don todhchaí agus dúirt sé go raibh súil aige go mbainfeadh siad taitneamh as a dtithe go ceann i bhfad.

Thug an tAire ómós ar leith do chónaitheoirí na limistéar athbheochana as ucht a gcomhair, foighne agus tuisceana le linn an phróisis ar fad. Ghabh sé buíochas le PJ Carey Ltd., an conraitheoir; le ABK Architects; le PUNCH Consulting Engineers; le Homan O’Brien, innealtóirí comhairleacha; le AECOM Quantity Surveyors; leis an Oifig Athbheochana; agus leis na daoine uile a raibh ról acu sa tionscadal seo a thabhairt i gcrích go rathúil.

Mar fhocal scoir, dúirt an tAire: “Tá tithíocht shóisialta á soláthar i ndáiríre anois agus sampla eile de sin is ea na haonaid atá á n-oscailt inniu. Tá fíordhul chun cinn á dhéanamh ag údaráis áitiúla ar fud na hÉireann ar a dtionscadail uaillmhianacha tógála tithíochta. Tá borradh á chur faoin obair sin agus bíonn na húdaráis ag cur i gcónaí lena gclár féin chun freastal ar na riachtanais tithíochta ina gcuid limistéar.”

CRÍOCH

Category 
Topic