Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Fáiltíonn an tAire Murphy foilsiú na Tuarascála EPA 2017 maidir le hUisce Óil

Published on Wednesday, 13 Jun 2018
Minister Eoghan Murphy

Chuir an tUasal Eoghan Murphy T.D., an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, fáilte inniu (13 Meitheamh 2017) roimh fhoilsiú An Tuarascáil um Uisce Óil do Sholáthair Uisce Poiblí 2017 leis an nGníomhaireacht um Caomhnú Comhshaoil (EPA). Tugann an tuarascáil cur síos ar thorthaí an EPA maidir le caighdeán agus bainistíocht na 883 soláthair uisce óil poiblí agus tá sé bunaithe ar mheasúnú an EPA ar thart ar 170,000 pointí anailíse tugtha dóibh ag Uisce Éireann le linn na bliana.

Léiríonn an tuarascáil an caighdeán maith ginearálta atá ann i bhformhór na soláthairtí uisce poiblí in Éirinn agus aithníonn sí an dul chun cinn atá á dhéanamh ag Uisce Éireann ó thaobh líon na soláthairtí atá ar Liosta Gníomhaíochta Feabhais (an RAL) a laghdú.

Sonraíonn an tuarascáil áfach roinnt réimsí tosaíochta le haghaidh gníomhaíocht, ar nós an leibhéal fotháirgí díghalruithe (tríhalaimeatáin) in uisce óil, teipeanna marthanacha lotnaidicíde i líon beag soláthairtí agus an líon suntasach de nasc-phíobain luaidhe i réadmhaoine.

Dúirt an tAire Murphy, “Is údar dóchais é nótáil a dhéanamh ar an dul chun cinn atá déanta ag Uisce Éireann ag tabhairt faoi na dúshláin atá ann don chóras soláthar uisce poiblí. Tá laghdú iontach tagtha ar líon na bhfógraí uisce bruite agus tá laghdú leanúnach i líon na soláthairtí ar an RAL”.

“Chomh maith le hardchaighdeán uisce poiblí a choinneáil, is dúshlán an-tábhachtach d’Uisce Éireann é infrastruchtúr atá sean agus easnamhach i go leor áiteanna a chaomhnú agus a huasghrádú. Ina theannta sin, is dúshlán níos leithne é tabhairt faoi ar chaomhnú uisce a fheabhsú agus ar sceitheadh a laghdú”.

Ní mór a rá a dúirt an tAire, cé go bhfuil dul chun cinn suntasach déanta, go bhfuil sé soiléir go bhfuiltear ag plé leis an toradh ar infheistíocht neamhleor in ár n-infrastruchtúr uisce thar na mblianta. Tá gá le hinfheistíocht shuntasach agus gníomhaíocht le cinntiú go mbeidh uisce óil glan agus folláin ag ár dteaghlaigh, ár ngóthaí, ár dtalmhaíocht agus ár dtionscail amach anseo.

CRÍOCH

Category 
Topic 
Sub topic