Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Moltaí fógartha ag an Aire Phelan maidir le Socruithe Rialtais Áitiúla i gCorcaigh

Published on Wednesday, 06 Jun 2018
John Paul Phelan TD

Tá sé fógartha ag an Uasal John Paul Phelan T.D., An tAire Stáit do Rialtas Áitiúil agus Athchóiriú Toghchán inniu (an 6 Meitheamh 2018) go bhfuil scéim ghinearálta Bhille Rialtais Áitiúil 2018 curtha faoi bhráid an Rialtais. Is bille é a thabharfaidh éifeacht do leasú a dhéanfaidh teorainn limistéar Chathair Chorcaí a mhéadú.

I mí na Nollag 2017 bheartaigh an Rialtas leanúint le teorainn Chathair Chorcaí a leathnú mar a mhol Sainghrúpa Comhairleach Chorcaí agus ar thacaigh Grúpa Maoirseachta Chorcaí leis ina dhiaidh sin agus a leag amach teorainn athbhreithnithe ina thuarascáil a foilsíodh i mí na Nollag 2017.

Déantar foráil i Scéim Ghinearálta ar Bhille, atá curtha os comhair an Rialtais chun athrú a dhéanamh ar an teorainn riaracháin idir Cathair Chorcaí agus Contae Chorcaí chun dul i ngleic leis an ngá atá le pleanáil mhionsonraithe agus an próiseas atheagrúcháin a chur i bhfeidhm mar aon le ról na n-údarás áitiúil faoi seach agus an Ghrúpa Maoirseachta Feidhmíochta.   Rachaidh an reachtaíocht i ngleic le huainiú an aistrithe ó thaobh airgid agus oibriúcháin de.

Cé gur i lár na bliana 2019 a thiocfaidh an dlí ar an athrú ar an teorainn agus aistriú dlínse na n-údarás áitiúil i bhfeidhm go hiomlán, cuirfidh an reachtaíocht solúbthacht chuí ar fáil maidir le socruithe feidhmiúcháin ionas gur féidir freagracht fheidhmiúcháin as feidhmeanna áirithe dul ar aghaidh ar bhonn níos céimnithí, de réir mar is gá, chun am a thabhairt leis na hathruithe eagraíochtúla a chur i gcrích. Tá athbhreithniú ar thoghcheantair áitiúla ar siúl ar mhaithe le toghcháin 2019.

Dúirt an tAire Phelan agus é ag cur fáilte roimh Scéim Ghinearálta an Bhille gurbh é “an réiteach ab fhearr go mbeadh méadú ar Chomhairle Chathair Chorcaí, go háirithe ó thaobh struchtúir rialtais áitiúil de agus ó thaobh díriú go láidir ar chúraimí agus ar riachtanais na gceantar uirbeacha, athnuachan san áireamh, ach sainriachtanais seirbhíse na gceantar tuaithe a aithint ag an am céanna.”

CRÍOCH

Category 
Topic 
Sub topic