Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Earcaíocht - Príomhoifigeach Cúnta (Loch Garman)

Published on Tuesday, 07 Aug 2018
Dept Housing logo

Is mian leis an Roinn anois painéal d’iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu a bhunú chun roinnt folúntais a bhfuiltear ag súil leis ag leibhéal an Phríomhoifigigh Cúnta i Loch Garman a líonadh. Ceaptar go mairfidh an painéal ar feadh thart ar dhá mhí dhéag.

sonraí breise lena n-áirítear foirm iarratais agus leabhrán eolais (i mBéarla amháin) ar fáil ar ár leathanach earcaíochta.

Is é 3pm ar an 7 Meán Fomhar 2018 an dáta deiridh chun iarratais críochnaithe a chur isteach.

Category 
Topic