Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Fógraíonn an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil an tairgeoir roghnaithe le haghaidh thionscadal CPP na Tithíochta Sóisialta, beart 1

Published on Tuesday, 02 Oct 2018

Tugann sé pléisiúr don Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil inniu (an 2 Deireadh Fómhair, 2018) a dhearbhú gur roghnaíodh Comhar mar an tairgeoir roghnaithe le haghaidh thionscadal CPP na Tithíochta Sóisialta, Beart 1.  Tá an cuibhreannas comhdhéanta de Macquarie Chorparáideach Holdings PTY ltd mar sholáthraí cothromais, Sisk mar Chonraitheoir Tógála, Choice Housing mar Bhainisteoirí Saoráidí agus Oaklee Housing (CCT) mar sholáthraí seirbhíse bainistíochta tionóntachta.

Is é an tionscadal an chéad bheart de Chlár CPP na Tithíochta Sóisialta, lena bhfuil sé beartaithe 1,500 Aonad Tithíochta Sóisialta breise a sholáthar, trí shamhail CPP bunaithe ar infhaighteacht. Cuimsítear 534 teach tithíochta sóisialta ar fud sé láithreán i réigiún Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath sa bheart seo. Tá dhá cheann de na láithreáin suite i limistéar Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath (CCBÁC), agus tá CCBÁC ag gníomhú mar an príomh-údarás áitiúil don tionscadal chomh maith. Tá láithreán amháin i ngach ceann de limistéir Chomhairle Contae Bhaile Átha Cliath, Chill Dara, Chill Mhantáin, agus Lú.

Tá an próiseas tairisceana don chlár á bhainistiú ag an nGníomhaireacht Náisiúnta Forbartha Airgeadais thar ceann na Roinne. Cuireadh tús foirmiúil leis an bpróiseas tairisceana a bhaineann le Beart 1 an 12 Bealtaine 2017 le foilsiú fógra conartha. I ndiaidh próiseas réamhcháiliúcháin, cuireadh trí chuibhreannas ar an ngearrliosta agus tugadh cuireadh chun tairisceana dóibh. Chuir na trí thairgeoir tairiscintí comhlíontacha isteach an 5 Iúil 2018 agus, nuair a bhí an próiseas meastóireachta tairisceana curtha i gcrích, sainaithníodh an tairiscint ar bhain an buntáiste eacnamaíoch is mó léi.  I gcomhréir le nósanna imeachta caighdeánacha soláthair CPP, rinneadh iniúchadh ar an tairiscint sin ansin i gcoinne Thagarmharc na hEarnála Poiblí a bhí réamhcheadaithe, chun a dhearbhú go dtairgeann sé réiteach Luacha ar Airgead don Státchiste.

Oibreoidh an Roinn, i gcomhar leis an bhfoireann soláthair ón nGníomhaireacht Náisiúnta Forbartha Airgeadais, leis an tairgeoir roghnaithe i dtreo an conradh a dhámhachtain agus a shíniú go foirmiúil, agus tá sé measta go ndéanfar é sin i mí na Nollag 2018 nó go luath in Eanáir 2019.  Beidh dámhachtain an chonartha faoi réir chur i gcrích sásúil an phróisis seo thar na míonna atá le teacht. Cuirfear tús le tógáil an 534 teach agus árasán i gcontaetha Bhaile Átha Cliath, Chill Dara, Chill Mhantáin agus Lú díreach i ndiaidh dhámhachtain an chonartha, agus táthar ag súil go nglacfaidh an tógáil idir 12-24 mí ag brath ar an láithreán.

Is féidir na sonraí maidir leis na láithreáin sin a fháil anseo.  http://www.ndfa.ie/project/social-housing-ppp-programme/

 

Category 
Topic