Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Seolann an tAire Phelan an tSeachtain Náisiúnta um Shábháilteacht Dóiteáin

Published on Monday, 01 Oct 2018
John Paul Phelan TD

Rinne an tUasal John Paul Phelan, T.D., an tAire Stáit ag an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil An tSeachtain Náisiúnta um Shábháilteacht Dóiteáin a sheoladh go hoifigiúil inniu (an 1 Deireadh Fómhair) in Ionad Oiliúna Bhriogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath in Institiúid Uí Bhriain, Marino, Baile Átha Cliath 3.

Baineann an tSeachtain Náisiúnta um Shábháilteacht Dóiteáin, 1 - 8 Deireadh Fómhair, arna reáchtáil i gcomhar le Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála Thuaisceart Éireann, le feabhas a chur ar shábháilteacht dóiteáin, go háirithe sa bhaile. Is é téama na bliana seo don tSeachtain Náisiúnta um Shábháilteacht Dóiteáin “CUIR STOP le Dóiteáin – Sábhálann Aláraim Dheataigh a Oibríonn Beatha Daoine”. Dírítear san feachtas na ar theaghlaigh nach bhfuil aláraim dheataigh feistithe acu agus spreagtar gach duine ann lena chinntiú go bhfuil na haláraim dheataigh ar fad ag oibriú go maith. 

Rinne an tAire tagairt do théama na bliana seo don tSeachtain Náisiúnta um Shábháilteacht Dóiteáin “CUIR STOP le Dóiteáin – Sábhálann Aláraim Dheataigh a Oibríonn Beatha Daoine” agus dúirt sé “anois nuair is gnáthrud é aláram deataigh a bheith againn ní mór dúinn an teachtaireacht a bhrú tuilleadh agus na ceisteanna seo a chur: An bhfuil dhá aláram deataigh ar a laghad i do theach agat atá ag oibriú?; An ndéanann tú iad a thástáil agus a chothabháil go rialta?; An mbreathnófá ar thuilleadh aláram deataigh a shuiteáil – go háirithe i seomraí leapa?; An bhfuil a fhios agat nach n-oibríonn aláraim dheataigh go héifeachtach ach ar feadh 10 mbliana amháin?”  

“Ar an drochuair, ar an meán, faigheann 36 duine in Éirinn bás gach bliain mar thoradh ar dhóiteán. Dóiteáin tí a bhíonn i gceist le formhór na mbásanna le dóiteán” a dúirt an tAire chomh maith. Tá daoine an-óg agus daoine scothaosta go háirithe leochaileach agus is iad na grúpaí sin a bhíonn i gceist i mbeagnach leath de na básanna baile. “Toisc go bhfuil tithe ann fós nach bhfuil aláraim dheataigh ar bith iontu, ní mór dúinn feasacht an phobail a choimeád maidir leis an ngá le haláraim dheataigh a shuiteáil. Faigheann an chuid is mó de na daoine a fhaigheann bás i ndóiteáin, bás ó ionanálú deataigh agus ní ó dhó agus is féidir bás a fháil ó ionanálú deataigh i gcionn 3 nóiméad go díreach” a dúirt an tAire. D’iarr an tAire ar bhaill teaghlaigh, daoine muinteartha agus cairde daoine leochaileacha a chinntiú go bhfuil siad cosanta i gcoinne an riosca dóiteáin.

Cé go bhfuil an tSeachtain Náisiúnta um Shábháilteacht Dóiteáin ina tús le dianfheachtas fógraíochta na meán a bheidh á reáchtáil go dtí an tEarrach, tá sé ríthábhachtach go ndéanfar feasacht an phobail maidir leis na contúirtí a bhaineann le dóiteáin a choimeád i rith na bliana.