Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Seolann an tAire Damien English Plean Straitéiseach Ghairdíní San Treasa

Published on Thursday, 20 Sep 2018
Aire Stáit Damien English TD

Sheol Damien English, T.D., an tAire Stáit do Thithíocht agus Athnuachan Uirbeach, inniu (an 20 Meán Fómhair) Plean Straitéiseach Bhord Athnuachana Ghairdíní San Treasa 2018-2021.

Arna choimisiúnú in 2017, déantar breac-chuntas sa Phlean Straitéiseach 3 bliana ar an dóigh a n-oibreoidh an Bord Athnuachana agus na baill foirne chun dul chun cinn an tionscadail athnuachana do Ghairdíní San Treasa ar mhodh tráthúil agus dearfach a chinntiú. Tógfar an chéad 54 teach sóisialta ag an suíomh sna míonna atá amach romhainn.

Thug an bord Athnuachana faoi phróiseas comhairliúcháin fhairsing a bhaineann le cónaitheoirí agus páirtithe leasmhara áitiúla. Chuir an tAire fáilte roimh iarrachtaí Comhairle Chathrach Bhaile Átha Cliath agus an Bhoird Athnuachana, ag rá: ‘Molaim obair na Comhairle Cathrach maidir leis an gCreat Forbartha do Ghairdíní San Treasa a ullmhú agus a ghlacadh agus dul i gcomhairle faoi agus ról luachmhar an Bhoird Athnuachana maidir le tacaíocht an phobail d’fhorbairt an láithreáin a chinntiú.’

Thar shaolré Rebuilding Ireland, tá thart ar €211 milliún á chur ar fáil faoi Chlár Athnuachana na Roinne chun breis is 1,000 teach breise a chur ar fáil, lena n-áirítear forbairt Ghairdíní San Treasa. Dúirt an tAire English chomh maith: ‘Tá níos mó i gceist le hathnuachan ná brící agus moirtéal amháin go díreach. Ionas go n-éireoidh leis agus go mbeidh sé inbhuanaithe san fhadtéarma, éilítear le tionscadal athnuachana pobal a atógáil agus ceangail phobail a neartú, agus is é sa chás sin a bhfuil ról ag tionscadail athnuachana sóisialta agus grúpaí pobail.’

Ghuigh an tAire gach rath ar an mBord Athnuachana agus ar Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus iad ag cur tús leis an gcéad chéim eile den tionscadal athnuachana ríthábhachtach seo agus ag stiúradh an próiseas dúshlánach athnuachana le chéile.

Déanfaidh Fennell Photography na grianghraif a shindeacáitiú.

Category 
Topic 
Sub topic