Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Iomaíocht le haghaidh Comhairleoir Pleanála (Mara)

Published on Friday, 07 Dec 2018
Dept Housing logo

Tá an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil anois ag iarraidh iarratais maidir le poist Comhairleoir Pleanála (Mara) ina Rannán Pleanála. Leathnaigh an Roinn a chiud acmhainní foirne maidir le Pleanála agus réimsí beartais gaolmhara le blíanta beaga anuas mar fhreagra ar an athbheochan í ngeilleagar na nEireann.  

sonraí breise lena n-áirítear foirm iarratais agus leabhrán eolais (i mBéarla amháin) ar fáil ar ár leathanach earcaíochta.

Dáta Deiridh na nIarratas - 3pm 21 Nollaig 2018 

Category 
Topic