Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Brexit

Ár nUllmhúcháin

Le cinneadh na Ríochta Aontaithe an tAontas Eorpach (AE) a fhágáil cuirtear mórdhúshláin shóisialta, eacnamaíocha agus chomhshaoil os comhair na hÉireann. Táimid ag obair lena chinntiú go mbeidh beartais an Rialtais a bhfuilimid freagrach astu réidh le haghaidh athruithe ar bith a thiocfaidh chun cinn as Brexit.

Is féidir leat tuilleadh eolais faoinár mbeartais a bhféadfadh tionchar a bheith ag Brexit orthu a fháil ar an leathanach seo.

An Comhlimistéar Taistil

Rialachán maidir le Táirgí Foirgníochta

Naisc úsáideacha

Tá suíomh gréasáin Rialtais amháin ann a thugann faisnéis lárnach ar gach eolas faoi Brexit. Cibé más gnó nó saoránach thú, téigh go dtí  gov.ie/brexit

Category 
Topic