Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Ráiteas an Aire Uí Mhurchú maidir le Tuarascáil Aibreáin maidir le hEaspa Dídine

Published on Wednesday, 29 May 2019
Minister Eoghan Murphy

Inniu (29 Bealtaine 2019), d’fhoilsigh an tUasal Eoghan Ó Murchú, T.D., an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, Tuarascáil Aibreáin a Roinne maidir le hEaspa Dídine. Sa tuarascáil, atá bunaithe ar shonraí a cuireadh ar fáil ag údaráis tithíochta, tugtar mionsonraí maidir le daoine aonair atá ag baint leas as socruithe éigeandála cóiríochta, atá maoinithe ag an Stát agus á maoirsiú ag údaráis tithíochta.

Figiúirí Náisiúnta       

     Aibreán 2019   

   Aosaigh

     6,584

   Teaghlaigh

     1,729*

   Dependants

     3,794

*Tá aosaigh a bhaineann leis na teaghlaigh seo san áireamh san fhigiúr 6,584

Ag trácht dó ar na figiúirí, dúirt an tAire Ó Murchú, “Léiríonn figiúirí Aibreáin méadú foriomlán de 73 dhuine i gcóiríocht éigeandála i gcomparáid le Mí an Mhárta. Chonaiceamar laghdú beag i líon na dteaghlach a bhain leas as cóiríocht éigeandála, agus 4 theaghlach níos lú chomh maith le 27 gcleithiúnaí níos lú i gcóiríocht éigeandála.”

 “Dúshlán mór atá san easpa dídine teaghlach fós, go háirithe i gceantar Bhaile Átha Cliath. Go dtí seo i mbliana, tá níos mó ná 320 teaghlach aistrithe againn as cóiríocht éigeandála go tithe dá gcuid féin. Dul chun cinn atá sa mhéid sin, ach is léir gur gá i bhfad níos mó a dhéanamh. Tá mo Roinn ag obair go dlúth leis na húdaráis áitiúla le tithe a sholáthar do gach teaghlach i gcóiríocht éigeandála."

Category 
Topic