Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Foluntais Boird - An Coimisiúin Náisiúnta Maoirseachta agus Iniúchóireachta

Published on Friday, 09 Aug 2019
National Oversight and Audit Commission

Tá iarratais á lorg ag an Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu chun dhá áit a líonadh ar an gCoimisiún Náisiúnta Maoirseachta agus Iniúchóireachta.

Tuilleadh eolais ar na foluntais.

Category 
Topic