Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Ráiteas tugtha ag an Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, an tUasal Eoghan Murphy, T.D., maidir le bearta staonta i leith íocaíochtaí morgáiste le haghaidh iasachtaithe leis na húdaráis áitiúla

Published on Tuesday, 14 Apr 2020
Dept Housing logo

Tá an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, an tUasal Eoghan Murphy TD, tar éis a dheimhniú inniu (an 14 Aibreán, 2020) go bhfuil socruithe staonta curtha i bhfeidhm i leith táirgí morgáiste na n-údarás áitiúil.

“Táthar tar éis teacht ar aontú maidir le bearta chun tacú le hiasachtaithe a bhfuil iasachtaí tí acu leis na húdaráis áitiúla.  Beifear in ann a dheimhniú, mar gheall ar na bearta seo, go gcuirfear briseadh íocaíochta morgáiste a mharfaidh suas le trí mhí ar fáil d’iasachtaithe leis na húdaráis áitiúla i gcásanna a bhfuil gá acu leis”. 

Leis an gcur chuige atá á rolladh amach in earnáil na n-údarás áitiúil, déanfar cinnte de nach gcuirfear aon chostais bhreise le hiarmhéid na hiasachta tí bunaidh don iasachtaí a bhaineann leas as na bearta seo, toisc nach ngearrfar ús ar iasachtaithe ar feadh thréimhse an bhriste.

Is éard a bhí mar chuspóir le cur chuige na hoibre seo ná go gcinnteofar go gcuirfear próiseas iarratais simplithe i mbun a mbeidh rochtain éasca air agus a mbeifear in ann na hiarratais ann a phróiseáil go tapa ionas gur féidir le hiasachtaithe atá ciaptha buartha teacht ar an mbriseadh íocaíochta seo go deas tapa. Tá an briseadh seo ar fáil do dhaoine a raibh deacrachtaí morgáiste acu cheana féin mar gheall ar an éigeandáil a bhaineann le Covid-19 chomh maith leis na daoine siúd a d’fhéadfadh deacrachtaí a bheith acu go luath amach anseo mar gheall air.

Dúirt an tAire “Anuas air sin, chuamar i gcomhairle leis an nGníomhaireacht Airgeadais do Thithe (HFA) chun áirithiú go mbeidh gach aon údarás áitiúil a bhfuil deacrachtaí acu ó thaobh sreafa airgid de acu mar gheall ar an mbeart seo in ann tacaíocht a fháil ón HFA de réir a riachtanais. Tá sé ríthábhachtach go dtugtar an tacaíocht le húdaráis áitiúla de réir mar is gá chun seirbhísí riachtanacha a chur ar fáil le linn na tréimhse seo atá an-deacair go deo”.  Dúirt an tAire freisin go bhfuil a roinn féin ag obair i gcónaí in éineacht leis an Roinn Airgeadais ar bhearta breise a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil amach anseo.

Iarrtar ar aon iasachtaí le húdarás áitiúil a bhfuil deacrachtaí aige mar gheall ar COVID-19 dul i dteagmháil leis an údarás áitiúil ábhartha a luaithe is gur féidir, go háirithe chun rochtain a fháil ar an fhoirm iarratas agus ar an fhaisnéis a bheidh ar fáil ar láithreáin ghréasáin na n-údarás áitiúíl uile.