Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Sos Íocaíochta Morgáiste ó Iasachtaí Tithíochta Údarás Áitiúil - Éigeandáil COVID-19

Tá rogha anois ag iasachtaithe a bhfuil morgáiste acu ó údarás áitiúil sos íocaíochta a mhairfidh suas go 3 mhí a thógáil má tá laghdú tagtha ar a n-ioncam nó más dócha go dtiocfaidh laghdú ar a n-ioncam de dheasca na héigeandála COVID-19, sa chás go gcuireann an laghdú sin isteach ar a gcumas a morgáiste a íoc. Ós rud é nach ngearrtar ús ar an morgáiste le linn thréimhse an tsosa, ní thiocfaidh méadú ar an méid úis a íocfar thar thréimhse an mhorgáiste.

Tá tuilleadh eolais agus foirm iarratais ar fáil thíos agus ar shuíomhanna gréasáin na n-údarás áitiúil.

Foilseacháin

Category